In ‘n tyd van onsekerheid soos wat ons tans is, is daar duisende mense daarbuite wat bekommerd raak oor stabiliteit in die land. Vir die wat nog nie weet nie, dit werk soos volg:

Wêreldwyd verval lande op gereelde basis in konflik en oorlogsituasies. Ons sien daagliks in die wêreldnuus van oorloë wat gevoer word, op ander plekke kom daar weer grootskaalse plundering en geweld weens interne onstabiele omstandighede. Dit kan tientalle oorsake hê:

  • Ekonomiese agteruitgang;
  • Hoë armoede;
  • Hoë werkloosheid;
  • Hongersnood;
  • Politieke onstabilitiet;
  • Isolasie van ‘n spesifieke bevolkingsgroep;
  • Swak dienslewering;
  • Onklaarraking van water, krag of riolering, ens.

Voordat hierdie lande in anargie verval is daar talle tekens wat duidelik aandui dat daar op geweld, plundering, anargie, burgeroorlog of selfs gewone oorlog afgestuur word. Toename in geweldsmisdade, toename in massa protesaksies, ‘n toename in politieke sluipmoorde, regeringserkenning van infrastruktuurverval, hoë vlakke van rassepolarisasie, ens.

Lyk die bogenoemde vir u bekend? Suid Afrika toon letterlik al die simptome vir komende anargie vir ‘n klein blanke populasie wat vir letterlik al die probleme in SA blameer word – dit is ‘n baie gevaarlike toestand. As u bekommerd raak oor die toekoms in Suid Afrika, het u goeie rede.

Volgende keer bespreek ons hoe anargietoestande in SA sal lyk en daarna wat ons in plek het om u en u familie die beste kans op oorlewing te bied.