Volksmoord Ontleed – Deel 4

rwanda2Baie mense staar hulself blind teen die 8% stem wat Malema in die verkiesing behaal het. As ons in gedagte hou dat grootskaalse geweld eerder in Johannesburg-Pretoria omgewing sal uitbreek weens die hoë populasiedigtheid en infrastruktuur afhanklikheid in daardie gebiede, is dit dalk raadsaam om eerder na die 11% stem te verwys wat in daardie gebiede deur Malema behaal is.

Verder moet ons in gedagte hou dat Malema ‘n sekere soort karakter trek. Hy vind besonder hoë aanklank onder die radikale jong individu. Met dit in gedagte, moet ons na die volgende feite kyk wanneer ons bereken wat die getalle is wat tot gewelddadige konflik sal toetree.

Verskeie ontleders is bekommerd oor die uiters lae deelname aan verkiesings deur die jeug. News Analysis Mail and Guardian, 29 January 2016 berig: “According to the Institute for Security Studies’s 2014 voter participation report, South Africans ages 18 to 29 made up 34% of the eligible voting population for the 2014 national elections – a 10.9 million potential voting bloc. But only 59% of them registered to vote and under 30’3 ended up comprising just 4.7 million of the 18.6 million people who cast their votes in 2014 – or 25%. When launching the 2016 municipal pole earlier this month, the IEC revealed that about 7.28 million people under the age of 35 are currently not registered to vote.”

Hierdie uiterste lae deelname aan verkiesings deur die rewolusionêre jeug, is ‘n aanduiding dat die jeug grootendeels nie ‘n politiese uitweg in hul vooruitsig het nie. Ons kan ‘n veilige afleiding maak dat as die uitweg wat hierdie mense in gedagte het, nie polities is nie, dit gewelddadig sal wees.

In ‘n opname deur die EEW Research Centre Development in Africa report van 14 November 2016, word die volgende statistieke vrygestel:

  • Terwyl 28% van blankes in Suid Afrika deelneem aan vrywillige gemeenskapsdiens, neem 45% swartes aan sulke projekte deel.
  • Bywoning van politiese geleenthede en toesprake, word deur 16% blankes bygewoon, terwyl 44% swartmense sulke geleenthede bywoon.
  • Slegs 10% blankes het al ooit in ‘n georganiseerde protes deelgeneem terwyl 36% swartes daaraan deel was.
  • In alle aspekte van politiese deelname is swartmense se deelname by vêrre hoër, behalwe in verkiesings.
  • Terwyl 85% van blankes aan verkiesings deelgeneem het, het slegs 74% van swartes daaraan deelgeneem.

Hierdie statistieke bewys dat swartmense nie op ‘n politiese of demokratiese wyse ‘n verandering in Suid Afrika wil bewerkstellig nie. Dit bewys ‘n kommerwekkende toestand waarin baie van Malema se radikale ondersteuners moontlik nie eers vir hom in die verkiesing gestem het nie.

Ons het met die optog, waarin ongeveer 50 000 van sy ondersteuners in Pretoria saamgekom het, gesien dat daar selfs ANC ondersteuners in sy gehoor was. Hierdie ANC lede het erken dat hulle daar is om hom te ondersteun omdat hulle met sy rewolusionêre uitlatings saamstem. Die 11% steun wat hy in Gauteng verwerf het, is geen aanduiding van die ondersteuningsbasis wat agter hom staan nie.

‘n Verdere syfer wat hier in berekening gebring moet word, is die feit dat die blanke populasie se ouderdomme (bell-curve) heeltemal verskil van dié van die blanke gemeenskap.

Die ouderdomsgroep 20-24 onder die swart bevolking verteenwoordig 10.4% van swartes, terwyl dieselfde ouderdomsgroep in die blanke gemeenskap slegs 6.8% van blankes uitmaak. Dieselfde geld vir die ouderdomme 25-34 wat 17.6% van swartes uitmaak, terwyl daardie ouderdomme slegs 14% in die blanke gemeenskap verteenwoordig. Net so verteenwoordig die ouer garde 65-69 in die swart gemeenskap slegs 1.9% van die swart bevolking, terwyl dit 5% van die blanke bevolking verteenwoordig.

In die swart gemeenskap is die jeug by vêrre die grootste gedeelte van die populasie. Dit is natuurlik weens die uiters hoë aanwas persentasie wat in die swart gemeenskap heers. Tog is dit baie gunstig vir die rewolusionêre klimaat wat onder die swart gemeenskap voorkom. Jeug is uiters beïnvloedbaar en opsweepbaar, en is baie meer geneig om tot gewelddadige optrede oor te gaan. Verder het die werkloosheidsyfer ook ‘n groot impak op hierdie jong rewolusonêre groep.

Ons moet in gedagte hou dat daar slegs ‘n 9.6% werkloosheid onder die blanke jeug voorkom, maar dat 39.4% van die swart jeug vandag werkloos is.

Hierdie syfer sal ‘n drastiese impak hê op die deelname syfer soos wat daar reeds bevind is in die verslag deur The Institue of Development Studies genaamd “Local Economic Conditions and Participation in the Rwanda genocide.”I also find suggestive evidence of a positive association between violence and the interaction of Hutu unemployment and education, both at the commune level and at the individual level… and they provide additional evidence of a connection between education, unemployment and violence.”

Die bostaande syfers dui op twee gevaarlike toestande. Een, dat ‘n enorme hoeveelheid van die swart jeug ‘n radikale EFF benadering het, en nie belangstel in ‘n politieke oplossing nie. En twee, dat hierdie groepering in toestande leef wat hulle absoluut ryp maak om tot geweld en rewolusionêre geweld oor te gaan.

SA is rewolusie-gereed. Wees voorbereid.