1.      WA EENHEDE

Wa Eenhede is ‘n logistieke funksie wat deel uitmaak van ‘n nasionaal gekoördineerde Burgerlike Verdedigingsinisiatief soos vervat in die Protokol addisioneel tot die Geneefse Konvensies van 12 Augustus van 1949, met betrekking tot die beskerming van slagoffers van gewapende konflikte met spesifieke verwysing na Artikel 60 tot 69 van Protokol I van 8 Junie 1977.

In ‘n tyd gekenmerk deur rassekonflik, is die bestuur van vlugtelinge in die ontstaan van ‘n nasionale humanitêre krisis kardinaal. Tipiese omstandighede wat met sulke toestande gepaard gaan, sluit die volgende in:

 • Duisende vlugtelinge beweeg aanvanklik met voertuie, en later te voet uit konflikgebiede wat tipies hoë populasiedigtheid areas is.
 • Groot hoeveelhede vlugtelinge bevind hulself sonder vervoer, haweloos, sonder of met gebrekkige klerasie, beddegoed en lewensgevaarlike blootstelling aan die elemente.
 • ‘n Dringende behoefte ontstaan vir kos, water, mediese- en sielkundige sorg.
 • Algemene lewensmiddele met betrekking tot sanitasie, en selfversorging ontbreek.
 • Doelgerigte, sterk leierskapstrukture, bevelstrukture en pligtoekenning ontbreek.

Hierdie inisiatief genaamd Wa Eenhede, bied ‘n vinnige en doeltreffende verligting vir die behoeftes wat hierbo uiteengesit word en is ontwikkel om in lyn met die vereistes en toelaatbare optrede binne die internasionale humanitêre reg, soos hierbo gekwoteer, te funksioneer.

Na aanleiding van:

 1. die rewolusionêre klimaat komend/huidiglik;
 2. die veiligheidsmagte se onvermoë om stabiliteit te verkry;
 3. die skaal van lewensverlies/bedreiging van die blanke gemeenskap;
 4. en die voorkoms van doelgerigte etniese aanslag op die blanke bevolking;

noodsaak hierdie Burgerlike Verdedigingsinisiatief dit om u as landbouer te versoek om die volgende vrywilliglik op te rig en, indien nodig, te verskaf en indien u so verkies te oorhandig aan ‘n beampte in diens van die bogenoemde Burgerlike Verdedigingsinisiatef.

Vind aangeheg in hierdie dokumentasie ‘n Faktuur wat deur die betrokke beampte onderteken moet word en aan u teruggehandig moet word as bewys van u bydrae tot hierdie Burgerlike Verdedigingsinisiatief.

Hierdie inisiatief word dwarsoor Suid-Afrika geloods, en sal trekkers soos treine na die verskillende  veilige gebiede beweeg. Hou ook in gedagte dat, sou ‘n betrokke Boeregemeenskap nie daarin slaag om hul distrik teen duisende massas te verdedig nie, alle logistiek wat agter gelaat word in die hande van die aggressors sal beland, wat hul dan die voordeel van die logistiek sal gee. Iets wat ons nie kan bekostig nie!

Indien u dit nodig sou vind om onder sulke omstandighede in terme van die bogenoemde wetgewing op die volgende middele beslag te lê, veral waar ‘n beslaglegging teen die wil van die betrokke eienaar van lewensmiddele gedoen word, kan die Kennisgewing van Geforseerde Beslaglegging aan die betrokke eienaars van sodanige lewensmiddele voorgelees en oorhandig word, tesame met ‘n faktuur van middele gevorder. Eerder dit, as om die aggressor te bemagtig.

Vervoermiddel

Trekker met 2 sleepwaens (Verkieslik die trekker met die mees ekonomiese brandstofverbruik/kw uitset verhouding)

Wa Eenhede kan aanvanklik verskillende trekker-sleepwa hoeveelheid verhoudings hê en sal later by prosesseringspunte gestandaardiseer word.

Been 1

‘n Standaard inventaris van toerusting en lewensmiddele word op elke Wa Eenheid gelaai en beskikbaar gestel aan die Burgerlike Verdedigingsinisiatief onder die eienaar se beheer. Hierdie Wa Eenhede beweeg van regoor plattelandse gebiede in die rigting van geidentifiseerde veilige gebiede. Die Wa Eenhede verskaf dus vervoer en lewensmiddele aan ‘n massa vlugaksie as die eerste been aanwending.

Been 2

By aankoms van veilige gebiede, sal sektor bevelvoerders ontvangs neem van Wa Eenhede en begin om elkeen se inventaris te standaardiseer, asook om Wa Eenhede aan ‘n standaard grootte eenheid van weerbare manskappe toe te ken.

Been 3

Hierdie Wa Eenhede kan nou ‘n standaard eenheid van manskappe van vervoer en logistieke middele voorsien in ‘n derde been inisiatief wat die volgende kan insluit:

 1. Die loods van operasies om verdere vlugteling ontruimingsaksies te fasiliteer.
 2. Verdedigingsaksies om grondgebied te her-okkupeer en te stabiliseer.
 3. Operasies ten opsigte van verdere invordering van lewensmiddele in gebiede wat as onstabiel geklasifiseer is.
 4. Operasies gevoer ten opsigte van die beveiliging van gebiede waar vlugtelinge geakkommodeer word.

Die volgende items word in volgorde van noodsaaklikheid gelys. Die mees kritiese items behoort eerste gelaai te word, selfs al sou dit ten koste van latere items gedoen word. Indien u bv. oor genoeg brandstof beskik om alle waens mee vol te maak, kan ander items agtergelaat word, of ander persone wat oor vervoermiddele beskik, kan daarvan in kennis gestel word.

2.      KRITIESE ITEMS

 1. Brandstof

Brandstof is die waardevolste item en alle brandstof behoort eerste op die waens gelaai te word, selfs al sou beperkte pakruimte u noodsaak om latere items agter te laat.

 1. Ekstra diesel filters

Aangesien brandstof in houers vervoer word, en van tyd tot tyd oorgegooi sal word, is dit noodsaaklik om filteringsvermoë optimaal te hou.

 1. A-Raam

Om ‘n voertuig mee te sleep.

 

 1. Olie

Alle smeermiddels wat tot u beskikking is, moet saamgeneem word.

 1. Gereedskap

Stel ‘n kombinasie van gereedskap saam om ‘n mobiele herstelvermoë te skep. Maak ‘n volledige lys van gereedskapstukke vir algemene meganiese diens- en herstelwerk.

 1. Band Herstel Toerusting

Alle toerusting wat nodig is om bande te herstel.

 1. Ghries
 1. Tang en binddraad

Handig vir algemene herstelwerk

 1. Seile

Neem soveel as moontlik seile saam. Dit kan oor die waens getrek word om kos en toerusting teen die elemente te beskerm, en dien ook as skuiling waarin daar vir groot getalle slaapplek geskep kan word.

 1. Water

Hou in gedagte dat water skaars sal raak. Dit sal ook handig wees om toerusting saam te neem waarmee water gesuiwer, gepomp en uit boorgate getrek kan word.

 1. Potte om op ‘n oop vuur mee kos te maak

Dun potte en die gebruik van dromme wat oopgesny is, sal mettertyd deurbrand.

 1. Veldtoilet

‘n Eenvoudige raam is voldoende. ‘n Halwe 200liter drom met ‘n gat aan die toe kant dien ook as goeie veldtoilet. Dromme het egter heelwat ander funksies en sal waardevol in die toekoms raak.

 1. Boere-plan om 30 lang gewere te vervoer sonder dat hul teleskope uitstel van stamp.
 1. Sleeptoerusting

Kettings, toue, kabels (shackles.) Indien ander voertuie onklaar raak, kan dit gesleep word tot waar herstelwerk gedoen kan word.

 1. Houers

200 liter dromme, 20 liter kanne, alle diesel en water tenks. Indien water en brandstof ingevorder word, sal dit nie vervoer kan word sonder dat houers daarvoor beskikbaar is nie.

 1. Sout en speserye

Minimum van 5x50kg sout. Dit is baie belangrik aangesien daar op grootskaal vleis gedroog sal moet word. Speserye is ‘n luuksheid maar maak ‘n groot verskil in die smaak.

 1. Braaigereedskap

Rooster, braaitange, driepoot stander vir potte, ens

 1. Sleepwa Raam

Raam op sleepwa sodat seile oorgetrek kan word in warm en koue toestande, sal die ekstra beskutting handig wees wanneer mense vervoer word, en om kos en toerusting teen die elemente te beskerm.

 1. Droë proviant

Mielies, mieliemeel, koring, soja, alle droë kosse wat op u plaas beskikbaar is, kan saamgeneem word. Hou in gedagte dat daar spoedig tussen Wa Eenhede uitgeruil sal word sodat meer geballanseerde kosvoorraad op elke Wa beskikbaar is.

 1. Saad

Moenie saad agterlaat nie, daar sal in die toekoms planne gemaak word om weer aanplantings te doen.

 1. Klein en pluimvee

Daar kan op ‘n beperkte spasie vee op die waens gelaai word. Hou in gedagte dat daar vir skape bv. met bale afskortings gebou kan word. Dink ook aan water en ander voer vir vee.

 1. Alle tweerigting radios
 1. Beddegoed

Alle beddegoed, gordyne, linne, klerasie, los matte, tafeldoeke kan alles as beddegoed aangewend word.

 1. Plaaswinkel voorraad

Indien u ‘n plaaswinkel het, kan al daardie voorraad saamgebring word. Dink ook daaraan om ‘n plaaswinkel te begin vir die doel van onttrekking.

 1. Parrafien

Brandstowwe sal spoedig baie skaars raak, moet dit nie agterlaat nie.

 1. Alle medisyne vir menslike en diere gebruik, al het hul verval
 1. Slaggereedskap

Vleismeule, messe, vleissaag, vleisplank, snytafel, hakke, ens.

 1. Hokke

Liggewig hokke kan onder aan waens aangebring word waarin pluimvee vervoer kan word.

 1. Kompressor

 

 1. Kragopwekker

Alhoewel kragopwekkers baie handig sal wees om 220V dompelpompe mee aan te dryf, sal brandstof skaars raak.

 1. Plaasgereedskap

Pik, graaf, koevoet, saag en hammers, pangas, byle en soortgelyke gereedskap wat vir kampmaak gebruik kan word.

Los al die binne hekke van u plaas oop sodat u diere vry kan beweeg en waar water ‘n probleem is, knip die drade tot waar water beskikbaar is.

3.      AANWENDING VAN WAENS

Hierdie waens sal nou in die volgende wyse aangewend word, en sal die volgende vermoëns in ‘n vlugtelingsituasie verskaf.

Been 1

Die waens word vanaf plase na ‘n optelpunt geneem waar vlugtelinge sal begin versamel. Vanaf hierdie punte kan daar in lang konvooie na veilige gebiede beweeg word. Mans en jongmense kan teen stapspoed saam beweeg of by tye ook op die waens klim, terwyl jong kinders en bejaardes op die waens vervoer kan word.

Aangesien daar in hierdie tyd nog baie vee beskikbaar is, kan daar gereeld gestop word om te slag en vleis gaar te maak. Met die gebruik van 200 liter dromme wat in twee gesny is, kan groot potte met kookvleis, asook pap of mielies gaar gemaak word. Dit kan gedoen word langs die pad, en van die kos kan agter gelaat word sodat aankomende Wa Eenhede, daarvan kan eet.

Waens met ‘n dik staalvloer kan ook aangewend word om ‘n vuur op die wa aan die gang te hou waarop potte tydens beweging aan die kook gehou kan word.

Wanneer geslag word, kan biltong op die wa gehang word. By oornag plekke kan seile oor die waens gespan word en slaapplek kan vir ‘n groot aantal mense onder die waens verskaf word.  Wanneer vlugtelinge styf teen mekaar slaap, is minder beddegoed nodig, en verskaf dit effektiewe weerstand teen koue of nat weersomstandighede.

Indien brandstof skaars raak, dan diesel voertuie agter die waens gehaak word, en die diesel in die voertuig oorgetap word na die trekker. Die reikafstand daarvan is baie verder.

Been 2

By aankoms by die grensgebied van veilige areas, sal prosesseringspunte opgerig word. By hierdie punte sal weerbare mans agter bly terwyl vrouens, kinders en bejaardes sal deurbeweeg om dieper in die veilige area uitgeplaas te word.

By die prosesseringspunte sal waens vanaf silos en plase aangevul kan word. Hier kan ‘n standaard inventaris d.m.v uitruiling en bykomende lewensmiddele aan elke Wa Eenheid voorsien word. Weerbare mans sal ook hier in pelaton verband aan waens toegeken word.

Elke Wa Eenheid is dan ‘n standaard vervoermiddel wat oor sy eie logistieke vermoëns beskik. Brandstof kan ook uitgeruil word om aan die spesifieke operasie te voldoen.

Been 3

In hierdie been beskik ons nou oor eenhede wat onder bevel is, waaraan kommunikasie vermoë uitgereik is, en wat beskik oor kos, water, vervoer, beskutting ens. Elke wa sal ook hier van ‘n A-raam trekstang voorsien word waaraan ‘n siviele voertuig, verkieslik ‘n bakkie, gesleep word.

Hierdie siviele voertuie dien as ‘n vinnige vervoermiddel en kan vinnig afgehaak word om die volgende mee  te bereik:

 1. Om vooruit te ry om vinnige verkenning te doen.
 2. Om te ry om OP poste op te rig.
 3. Om moontlike vyandige optrede mee dop te hou verder van die Wa Eenheid.
 4. Om vinnige vertragingsaksies te loods teen aankomende vyandige magte sodat die Wa Eenheid tyd het om weg te beweeg.
 5. Om vinnige steun aan ander Wa Eenhede te gaan bied.
 6. Vir nood ontruiming van beseerdes, siekes, ens.
 7. Vir nood vergadering indien Wa Eenhede ver uitmekaar uit is.

Die tipiese vervoerkapasiteit van een Wa Eenheid is 35 tot 40 manspersone. Een wa kan vir logistieke middele aangewend word, terwyl een vir manskappe gebruik kan word. Alternatiewelik kan logistieke middele in die middel van die wa gepak word, sodat manskappe op die randte sit.

Een wa met 2 ton mieliemeel wat vanaf silos aangevul is, met lewende hawe wat saam met Wa Eenhede aangedryf word en 1 ton biltong kan vir een pelaton vir meer as ‘n jaar voedsel verskaf. Daardie Wa Eenheid met 400 liter brandstof het bykans ‘n reikafstand van 1 500km.

Aangesien daar boorgate regoor Suid Afrika is, hoef so ‘n Wa met 500 liter water slegs elke derde dag vol gemaak te word om 5 liter water per persoon per dag aan elke weerbare persoon te verskaf.

Indien skape, hoenders of beesvleis tussen Wa Eenhede gedeel word, kan daar met halwe 200 liter dromme groot hoeveelhede sop, selfs in beweging, gemaak word met baie min vleis.