“Wat bou jy?” – Vra die 120ste spotter wat by Noag se bouwerf verby loop.

Mure val rondom ons. Die Vader roep ons op om ons ‘comfort zone’ te verlaat en te begin bou. As die mure so val rondom ons wil ons knieё knak. Maar: “Nee!” sȇ die Here in Psalm 45:4b: “Knoop die stryd aan vir die waarheid, en vir die reg van die hulpelose!” U is geroepe tot magtige dade.

Wat die wȇreld nie verstaan nie, is dat ons krag nie in wapens en opstande lȇ nie. Só verstaan ons mos die wapenrusting (Efe 6:10-20) wat as opskrif sȇ, dit is vir die Christen geskryf. O ja! Ons het wapens, maar ons moet dit soek en aantrek (Vers 11).

Efe 2:19 sȇ ons is nie vȇr van die Vader af nie, nie meer bywoners nie, maar mede-burgers van die gelowiges en lede van Sy huisgesin. Vers 20,21: “Julle is ‘n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete, ‘n gebou waarvan Christus Jesus self die hoekstene is. In Hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot ‘n heilige tempel vir die Here.” – Lees ook Jes 28:16; Ps 118:22; Rom 9:33; Efe 2:20; en 1 Petrus 2:6.

Hebrieёrs 3:4 in die Amplified Bybel sȇ: “For (of course) every house is built and furnished by someone, but the Builder of all things and the Furnisher (of the entire equipment of all things) is God.

“No one can dethrone Him. Even when things happen that we do not understand. He permits only what is in line with His purpose. (Selwyn Hughes) – Onthou dit en glo dit.

Ons as gelowiges is die gebou van God. (1 Kor 3:9-17) Wat is die fondament van hierdie kosbare gebou? Natuurlik! Dit is Jesus Christus. (vers 11) en of ons nou werk met goud, silwer, edelstene, hout, gras of strooi – elkeen se werk sal aan die lig kom, op die dag wat Jesus kom – Vers 12-13. “Die dag kom met vuur, en die vuur sal die gehalte van elkeen se werk toets. As iemand se bouwerk bly staan, sal hy beloon word.” (1 Kor 3:14)

Lees asb self tot by vers 21.

Wat bou ek en jy? Noag het ‘n ark gebou volgens die Vader se spesifikasies. ‘n Veilige hawe, ‘n baken, ‘n skuilplek teen storms, ‘n toevlugsoord, ‘n heilige plek in ‘n wȇreld wat buite beheer geraak het.

Nehemia het sy skok en verwarring oor Jerusalem se mure wat geval het, dadelik na die Vader toe geneem. Sy gebed is opreg en hy bid met verwagting en volharding.

Sy skietgebed dui op ‘n noue verhouding met God. – Neh 2:4.

Ons het bly bou aan die muur.” – Neh 2:6

“Dink aan die Here, groot en ontsagwekkend” – Neh 4:14

“Moenie bedroef wees nie; as julle die Here met blydskap dien sal Hy julle beskerm” – Neh 8:11

Of ons nou nuwe mure moet bou, of gate moet toestop of nuwe klip moet gaan soek, maak nie saak nie – solank die bouwerk nie ophou nie.

Groet Anen