Weerspieёling Van Die Vader

Die Woord vertel ons baie duidelik wie die Vader werklik is. Ons moet Sy kwaliteite aangryp en dit uitleef. Daarom vra Hy dat ons vrugte sal dra. (Gal 5:22) Ons pak dit in ‘n mandjie met Sy hulp en deel dit uit aan almal wat ons pad kruis.

Dan kan ons sê soos in 2 Kor 3:18: “Ons almal weerspieёl die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is.

Rom 5:15: “…God het Sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat Hy aan ons gegee het.

Ons sien hoe die volmaan aand vir aand groei totdat dit stralend agter die koppies uitkom. Die sagte lig verander die veld in ‘n sprokieswêreld. Tog het die maan geen lig van sy eie nie, maar dit weerspieёl slegs die helder strale van die son. Moses moes alleen die berg op om die wet van God te gaan haal. Die magtige teenwoordigheid van die Here was op die Sinai-berg. Die blinkende helderheid wat Moses gesien het, het om sy eie gesig weerspieël. (Eksodus 34:35)

2 Kor 3:7: “…hierdie heerlikheid het op die gesig van Moses so geskitter dat die Israeliete nie na hom kon kyk nie.” Hulle het ‘n kykie gekry van die Vader se glorie. Matt 5:16: “Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is kan verheerlik.

Vader, red ons asseblief van selfgenoegsaamheid, neem asseblief ons eie wil uit die pad uit sodat U lig volkome deur ons sal skyn.

Mag ons Sy Vaderhart reflekteer en Sy beeld uitdra aan ‘n wêreld wat Hom nie ken nie.

Groete Anen

Deur | 2017-08-06T22:06:10+00:00 06 Augustus, 2017|Kategorieë: Geestelik, Hoekom Suidlanders|