Wees Stil

Ons leef in ‘n tydperk waar almal uitgesproke is oor alles en nog wat. Mense deel graag hulle menings, frustrasies, opinies, ens. op Facebook, Whatsapp, Tweets, eposte en elke moontlike sosiale platform wat daar bestaan.

Vroeёr was kommunikasie baie meer persoonlik, en moes elkeen deel met die onmiddelike en direkte reaksie van die person met wie hy ‘n gesprek het. Ons moes toe nog deel met die seerkry, woede, hartseer of wat ookal ons woorde veroorsaak het – dit het ons gedwing om liefs by Bybelse beginsels te bly.

Besef mense dat Bybelse beginsels ook geld, al ken jy die persoon aan die anderkant van die rekenaar of selfoon  van geen kant af nie?

Besef mense die verantwoordelikheid daarvan om elke woord wat gespreek, getik, geskryf, of ge-‘voicenote’ word, te meet aan die Woord van God?

Kom ons kyk bietjie na ‘n paar verse in die Bybel oor hierdie onderwerp, en waar dit eerder wys sal wees om stil te bly:

Wees stil as jy nie kan kommunikeer sonder om te skreeu nie – Spreuke 25:28 “‘n Afgebreekte stad sonder muur, so is ’n man wat sy gees nie kan inhou nie.

Wees stil as jy iets buite die Vader se wil vir jou mede-broer wil sê – Jak 3:8,9 “Maar die tong kan geen mens tem nie; dit is ’n onbedwingbare kwaad, vol dodelike gif. Daarmee loof ons God en die Vader, en daarmee vervloek ons die mense wat na die gelykenis van God gemaak is.

Wees stil as jy in die versoeking is om te jok – Spreuke 4:24 “Verwyder van jou die valsheid van mond, en hou ver van jou af die verkeerdheid van lippe.

Wees stil as jy verhoudinge skade gaan doen – Spreuke 16:28 “’n Man van valse streke saai tweedrag, en ’n kwaadstoker skei vriende van mekaar.

Wees stil as jy heilige grond wil vertrap met jou woorde – Pred 5:1 “WEES nie haastig met jou mond nie, en laat jou hart nie gou ’n woord uitbring voor die aangesig van God nie; want God is in die hemel, en jy op die aarde. Daarom moet jou woorde min wees.

Wees stil as dit tyd is om te luister – Spreuke 13:1 “’n WYSE seun luister na die tug van die vader, maar ’n spotter hoor nie na berisping nie.

Wees stil as jou woorde dalk tot jou eie skade gaan wees – Spreuke 18:21 “Dood en lewe is in die mag van die tong; en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet.

Wees stil as jy iemand wil komplimenteer wat op die verkeerde pad is – Spreuke 24:24 “Hy wat vir die skuldige sê: Jy het reg! — die volke sal hom vervloek, die nasies sal hom verwens.

Wees stil as jy kwaad is – Spreuke 14:17 “Wie kortgebonde is, begaan sotheid; en ’n slinkse man word gehaat.

Wees stil as jy nie al die feite het nie – “Hy wat antwoord gee voordat hy gehoor het, vir hom sal dit ’n sotheid en ’n skande wees.” En Deut 17:6 “Op die verklaring van twee getuies of drie getuies moet die veroordeelde gedood word; hy mag nie gedood word op die verklaring van een getuie nie.

Spreuke 17:27 “Wie sy woorde inhou, besit kennis; en hy wat kalm is van gees, is ’n man van verstand.

Spreuke 21:23 “Hy wat sy mond en sy tong bewaar, bewaar sy siel van benoudhede.

Deur | 2018-03-04T20:01:11+00:00 04 Maart, 2018|Kategorieë: Geestelik, Hoekom Suidlanders|