Sluit Aan

Toestande in die land is drasties besig om agteruit te gaan. Dit het tyd geraak dat ons eerlik is met mekaar. Daar is tientalle sogenaamde regse groepies wat almal belowe om op een of ander manier beveiliging aan lede te bied.

Die praktyk is ongelukkig realiteit. Geen groepe in Suid Afrika het die strukture, getalle, of infrastruktuur soos kommunikasiestelsels as wat die Suidlanders het nie. Ons was nog altyd versigtig om krities teenoor ander volksgerigte organisasies te wees, maar in ‘n tyd wat ernstige risikos vir stabiliteit inhou, sal dit nalatig wees om hoop te skep by splintergroepe wat nie ‘n vermoё het om in komende anargie uitvoerbare noodplanne tot uitvoer te bring nie.

Die tyd is besig om uit te loop, volg asseblief die volgende stappe om amptelik in te skakel by die Suidlander Noodplan. Ons is ook in die proses om kaarte aan te koop wat binnekort aan mense op ons stelsel uitgereik sal word.

Eerstens kan u op ons webtuiste www.suidlanders.co.za onder KONTAKTE gaan kyk wie u direkte leier of Provinsiale leier van u area is. Kontak hierdie leier om in te skakel by ‘n Suidlander groep. Hier sal u op hoogte gebring word m.b.t voorbereiding en plan van aksie indien ‘n vlugsituasie plaasvind. Woon gereeld vergaderings by om deel te bly van u groep se noodplanne.

Geen ledegelde is betaalbaar nie.

Tweedens het die Suidlanders ‘n NoodSMS Whatsapp stelsel diens waar relevante nuusgebeure en projeksies op ‘n daaglikse basis deurgegee word, asook waarop gevaarlike massaoptrede insidente in u area deurgegee word. Hierdie diens beloop R69 p/m en word per debietorder verhaal.

Intekenaars op hierdie diens kry ook toegang tot ons www.noodplan.co.za webtuiste. Hier kan intekenaars die koördinate vind van hul eerste ontvangspunt indien totale nasionale anargie uitbreek. Hierdie punte sal in daardie tyd beman word om vlugtelinge in die regte rigting te stuur.

Op die www.noodplan.co.za webblad kan u ook gratis gebruik maak van ons aanlyn kollege waar u voortydig deur studiemateriaal kan werk m.b.t departemente wat na onttrekking beman gaan word. Eksamens kan aanlyn geskryf word, waarna ‘n bevoegdheidsertifikaat aan u uitgereik sal word na suksesvolle aflegging.

Om vir hierdie diens te registeer, kan u op ons webblad www.suidlanders.co.za  onder NOODSMS die debietorder aanlyn voltooi.

 Raak deel van die Suidlanders, vergewis uself van die Noodplan en gee uself en u geliefdes die beste kans op oorlewing.

Deur | 2017-10-31T19:01:08+00:00 31 Oktober, 2017|Kategorieë: Belangrike Kennisgewing|