Bid die Name van God

bidOm in Jesus se Naam te bid is die sleutel tot al die krag en beloftes van God. Jesus het dit goed uitgewys.

Joh 14:13,14 “Wat julle ook al in My Naam vra, sal Ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. (vers 14) As julle My iets in My Naam vra, sal Ek dit doen”

Joh 15:7,8 “As julle in My bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê, en julle sal dit kry. (vers 8) My Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en My Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off

Jopie Fourie: Daar gaan ’n man verby

jopie-fourieJopie Fourie (1878-1914), leier van die 1914-Rebellie teen die premier Louis Botha, is op 16 Desember 1914 in die omgewing van Rustenburg gevange geneem. Vandag, 100 jaar gelede, is Fourie weens hoogverraad ter dood veroordeel. Hy was die enigste deelnemer aan dié rebellie wat op hierdie wyse die hoogste prys betaal het, skryf J.B. ROUX.

Almal hou van ’n rebel. Daar is iets romanties daaraan om stroomop te wees en aan jouself getrou te bly. Tot die dood toe.

In Bart Nel, Van Melle se roman oor die 1914-Rebellie, sê die hoofkarakter (nadat hy alles verloor het wat vir hom kosbaar was): “My kry hulle nooit.(. . .) Ek was Bart Nel van toe af, en ek is nog hy.” Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off

MAAK JOU EIE ONTTREKKINGS-ONTHOU LYSIE

Marlene de la Gey

Marlene de la Gey

Ons het van kleins af die vraag gehoor:  as die Here jou nou  kom haal, is jy gereed? Dit is seker diè belangrikste vraag in elke persoon se lewe.  Daar is ‘n paar prioriteite wat ek wil noem, hoop dit sal vir almal wat nog nie heeltemal voorbereid is nie, van nut wees.

Eerstens moet ons bogenoemde vraag kan beantwoord voordat ons enige ander besluite in ons lewens neem. Want ons lewens hier op aarde is tydelik. Maar terwyl ons nog hier is, hoef ons nie ons lewens as nietig te beskou nie. God gee aan ons hierdie lewe, en elkeen van ons se lewens is kosbaar voor God. Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off

Paraatheid is die sleutel tot oorlewing. Gedeelte 3

Bertus Schwan Provinsiale leier Wesrand

Bertus Schwan Provinsiale leier Wesrand

Ek beplan om in die rubriek te gebruik om stap vir stap opleiding aan u en u gesin te bied. Dit sal kortliks wees en u moet by n klub aansluit om gereeld te oefen en die res van die opleiding daar te kry. Ek wil by die begin begin vir mense wat nie weet nie en dalk n vuurwapen wil bekom.

PISTOLE:

Magasyne word gelaai in ‘n afsonderlike magasyn wat gewoonlik inskuif in die kolf-greep van die pistool.

Ten einde die pistool in werking te stel word die skuifsluiter Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off

Afrikaanse Handelsinstituut Waarsku Teen Nasionale Ineenstorting

Bertus Schwan Provinsiale leier Wesrand

Bertus Schwan Provinsiale leier Wesrand

Die volgende drie toestande in Suid Afrika is deur Suidlander Bestuur herhaaldelik as hoë risiko toestande geïdentifiseer.

Eerstens die Elektrisiteit voorsieningsvermoë van Eskom wat daagliks in ‘n groter toestand van verval verkeer.

Tweedens die groeiende dienslewerings onvermoë en die vloedgolf van gewelddadige protes wat dit veroorsaak.

En derdens die toenemende werkloosheid en die frustrasie wat dit onder die swart massas veroorsaak.

Die Afrikaanse Handelsinstituut het vandag ‘n identiese waarskuwing aan die regering gerig. Die Instituut het die regering gemaan om onmiddelik alle beskikbare kundigheid aan te wend om kragvoorsiening, dienslewering en Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off

Die Gelofte

slag van bloedrivierHier staan ons
voor die heilige GOD van hemel en aarde
om ‘n gelofte aan Hom te doen dat as Hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee,
ons die dag en datum elke jaar as ‘n dankdag  soos ‘n sabbat sal deurbring,
Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off

Verdere Gevolge Van Kragvoorsiening

Andre Coetzee Departementshoof

Andre Coetzee Departementshoof

Alhoewel ons telkens gewaarsku het oor die enorme risiko wat die kragvoorsienings onvermoë in Suid Afrika inhou, begin die ware effek daarvan nou oral kop uitsteek. Ons het reeds voorheen genoem hoe grootskaalse kragonderbrekings enorme implikasies op die ekonomiese groei in SA het. Swak ekonomiese groei lei tot verdere werkloosheid, verhoogde misdaad, en dra net by tot die agteruitgang van stabiliteit in SA.

‘n Nuwe probleem wat nou kop uitsteek, en wat baie mense nie die implikasies vooraf besef het nie, is die impak wat kragonderbrekings op voedselproduksie het.  Volgens Nuus24 waarsku kenners dat die onlangse beurtkrag rampspoedige gevolge op die Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off