Realisme , Hello! – Deel 1

In Suid Afrika, asook in baie ander lande, het die ‘establishment,’ die magte in beheer, die media ingespan om aanvaarbare en onaanvaarbare klasse te skep. Hierdie klasse is opgerig in terme van wêreldbeskouing wat sosiaal, polities, selfs geestelik aanvaarbaar/onaanvaarbaar is. ‘n Blanke wat argumentsonthalwe voel dat dit verkeerd is om met ‘n swarte te trou, word dalk as rassisties bestempel deur ons samelewing. ‘n Blanke aan die anderkant wat ‘n swart kind aanneem sal dit gebruik om in ons liberale bestel punte te wen. Ons sien dit in gewildheid toeneem onder filmstêrre in Hollywood. Hierdie skepping van wat mode en aanvaarbaar is in samelewings, staan bekend as die vier pilare van opinievorming. […]

By | May 26th, 2017|

Brood Van Die Lewe

Joh 6:32:63 “En Jesus sê vir hulle: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, dit is nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my Vader gee julle die ware brood uit die hemel. 33 Want die brood van God is Hy wat uit die hemel neerdaal en aan die wêreld die lewe gee. 34 Toe sê hulle vir Hom: Here, gee ons altyd hierdie brood. 35 En Jesus sê vir hulle: Ek is die brood van die lewe; wie na My toe kom, sal nooit honger kry nie; en wie in My glo, sal nooit dors kry nie. […]

By | May 25th, 2017|

Gereedheidsoefening – Almal Welkom

‘n Gereedheidsoefening onder leiding van Bertus Schwan – Wesrand, wat Vaaldriehoek – Willem van Deventer; Wes Transvaal – Chris Viviers; en Oosrand – Eric Bornman insluit, word eerskomende naweek, 27 Mei 2017, gehou. Die geleentheid gaan gebruik word om mekaar te leer ken en om ons gereedheid op die proef te stel. Tydens die oefening sal ‘n inligtingsessie vir moontlike nuwe lede aangebied word. Die oefening sal lede die kans gun om per radio te kommunikeer met hulle verskeie afdelings, asook om in konvooie te ry na die voorafbepaalde gebied. Leiers gaan teen 05:00 bymekaar kom, die kamp opslaan en teen 06:00 ‘n ‘noodsein’ uitstuur per Whatsapp met die GPS koördinate.  Die oefening sal in die Wesrand geskied. Afsnytyd vir Ontvangs sal om 12:00 op 27 Mei wees, waarna ‘n nabetragting sal geskied om die sukses van die oefening te bepaal. […]

By | May 24th, 2017|

Opsaaltyd

Ons sien talle splintergroep-organisasies wat deesdae hul verskyning maak, almal met beloftes dat hulle nasionaal koördineer en in die verskriklikste omstandighede die wonderbaarlikste aksies sal kan uitvoer. Baie van hierdie voorgenome aksies is om in ‘n Coligny-situasie op te ruk en slagoffers van gewelddadige optrede te hulp te snel. Eerstens wil ons waarsku dat daar bitter moeilik by hierdie beloftes gehou sal kan word. Splinter organisasies beskik eenvoudig nie oor die ledetalle om in plattelandse gebiede noemenswaardige vermoë daar te stel nie. Tweedens moet u uiters versigtig wees vir omstandighede waar ‘n blanke groepering in ‘n konfrontasie met gewelddadige betogers te staan kom. Met hierdie waarskuwings in gedagte, wil ons aanbeveel dat u in die korttermyn  by gemeenskapsbeveiliging groepe inskakel. Vir die langtermyn is Suidlanders opgelei en geposisioneer om daardie gemeenskappe wat vlug as gemeenskap, te ontvang en te koördineer. Moet asseblief nie by die Doringbos (AfriForum en Solidariteit) wat u op ‘n politiese doodloopstraat bring soos hulle reeds in die verlede gedoen het, aansluit nie. As u by ‘n Landbou Unie wil inskakel, beveel ons TLU aan. Onthou net dat selfs met die volle reg tot selfverdediging en beskerming van u eiendom, daar in die huidige politiese klimaat tien teen een uit so ‘n konfrontasie munt geslaan sal word. Verskeie partye met anti-blank sentimente sal ‘n groot rasse-insident hiervan maak, en die blanke SAL aan die kort end trek. […]

By | May 23rd, 2017|

Sterf In Self

Lukas 18:9 – 11 “En Hy het ook met die oog op sommige wat hulleself vertrou dat hulle regverdig is en die ander verag, hierdie gelykenis vertel. Twee manne het na die tempel opgegaan om te bid, die een ‘n Fariseër en die ander ‘n tollenaar. En die Fariseër het gaan staan en by homself so gebid:  o God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie … “ (vers 13) En die tollenaar het ver weg gestaan en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê: o God wees my, sondaar, genadig! (vers 14) Ek sê vir julle, hierdie laaste een het geregverdig na sy huis gegaan eerder as die eerste een; want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en hy wat homself verneder, sal verhoog word.“ […]

By | May 21st, 2017|

Suidlanders en Stefan Molyneux

Suidlanders se Simon Roche het onlangs 'n goeie onderhoud gevoer met die bekende Stefan Molyneux. Molyneux het 661,000 'subscribers' op sy YouTube kanaal.  

By | May 18th, 2017|