Jeug Probleme

‘n Interessante paar statistieke is deur die Instituut vir Sekerheidstudies bekend gemaak. Dit handel oor die rasdigtheid en die effek daarvan op stabiliteit. Dit is interessant dat die Instituut waarsku hoe drasties die effek van ‘n hoë jeugdigtheid op stabiliteit is. Die rede hiervoor is eenvoudig, ‘n hoë jeugdigtheid hou ‘n onsigbare gevaar in weens die drastiese toename van die getal jong volwassenes. ‘n Groot populasie aanwas veroorsaak dat daar regoor die land baie kinders in die huis is. Dit het nie ‘n onmiddellike effek op statistieke soos werkloosheid en dienste afhanklikheid nie. Wanneer hierdie groot kinderpopulasie dan die tydperk van skoolverlaters betree, is die toetrede tot die werksplek buite proporsie groter as in die verlede. Dit veroorsaak ‘n drastiese toename in werkloosheid, behuisingsaanvraag, diensleweringsaanvraag, voedselproduksie, ens. […]

Deur | 26 September, 2017|

Die Naweek Se Chaos

Wat ons die naweek gesien het, werp weer nuwe lig op die ongekende vlakke van chaos wat ons gaan sien ontvou wanneer anargie regtig uitbreek. Op ‘n blote gerug dat die Khoisan en ‘n paar ander individue wat nie eers bekend is nie gaan sesseer en ‘n stuk grond wat totale provinsies insluit gaan “vat,” het mense se paniek-metertjies dadelik in die rooi geskiet. Ons monitor daagliks honderde Whatsapp groepe, en noodboodskappe van komende anargie het deur die kuberruimte gegons. Wat ook opvallend was, is hoedat mense in gereedheid gekom en baie van hulle selfs onttrek het as ‘n gevolg van hierdie boodskappe waarvan byna almal sonder naam deurgegee is. ‘n Stemboodskap deur ‘n persoon wat nie sy naam gee nie, en noem dat hy inligting ontvang het wat hy nie kan deel nie, kan ‘n onttrekkingsinstruksie gee en almal spring orent. […]

Deur | 25 September, 2017|

Hou Jou Fokus

Psalm 37:1-11 “Wees nie toornig op die kwaaddoeners nie, beny hulle nie wat onreg doen nie; want soos gras sal hulle gou verwelk, en soos groen grasspruitjies sal hulle verdroog. Vertrou op die HERE, en doen wat goed is; bewoon die aarde en beoefen getrouheid, en verlustig jou in die HERE; dan sal Hy jou gee die begeertes van jou hart. Laat jou weg aan die HERE oor en vertrou op Hom, en Hý sal dit uitvoer; Swyg voor die HERE en verwag Hom; wees nie toornig op hom wat voorspoedig in sy weg is nie, op die man wat listige planne uitvoer nie. Want die kwaaddoeners sal uitgeroei word; maar die wat die HERE verwag, hulle sal die aarde besit. En nog ’n klein rukkie en die goddelose sal daar nie wees nie; ja, jy sal ag gee op sy plek, maar hy sal daar nie wees nie. Die ootmoediges daarenteen sal die aarde besit en hulle verlustig oor groot vrede.” Leef ons nie in ‘n tyd van frustrasie, onreg en hartseer nie? Om ons lyk dit of dié wat nie opreg na die Vader se wil streef nie, net sukses op sukses het. Hulle bly in beheer, lyk voorspoedig, terwyl ons in opregtheid sit en lyk of ons konstant net aan die kortste end trek. […]

Deur | 24 September, 2017|

Sesseringsaksie

Die Khoisan, in samewerking met sekere blanke groeperings, het ‘n sesseringsaksie van stapel gestuur waarin daar wettiglik aanspraak gemaak word op selfbeskikking. Hulle voer aan dat blankes, sowel as die ander inheemse swart stamme die vroegste en enigste aanspraak op ‘n grondgebied het wat min of meer die Kaap provinsies betrek. Alle wettige fases van die proses is nou uitgeput, wat beteken dat ‘n fisiese oorname die enigste oorblywende opsie is. Vanweë die staatsgreep ondertoon van hierdie sesseringsaksie, en ook weens die rigiede mandaat van die Suidlander Noodplan, kan ons op geen manier betrokke wees by hierdie sesseringsinisiatief nie. Indien dit ‘n projek sou wees waarby Suidlanders geimpliseer word om sodoende vervolging te bewerkstellig, sou dit die Suidlander Noodplan inisiatief blootstel aan iets wat ons geen aandeel of mandaat oor het nie. […]

Deur | 22 September, 2017|

Weste Gedemoniseer

Daar is besig om ‘n skeiding te kom tussen hoe verskillende volke hanteer word. Daar is baie duidelike demonisering teen die Weste aan die gang. Dit is deesdae selfs ooglopend vir die polities korrekte liberales hoe verskillend blanke misdaad teen swartmense hanteer word in vergelyking met swart misdaad teen blankes. Ons sien dit wêrelwyd. Die taxi maatskappy Uber het sopas ‘n bemarkingsveldtog in Indië geloods. In hierdie advertensie vra hulle mans om hul vrouens ‘n dag af te gee uit die kombuis. So bied hulle ‘n afslag vir die taxi’s om wegneem etes af te lewer. ‘n Oulike advertensie. Kort na die vrystelling van hierdie advertensie is Uber aangekla van seksisme en diskriminasie teen vrouens deur te insinueer dat hulle in die kombuis is. Uber het dadelik gereageer en onvoorwaardelik omverskoning gevra.  Uber sê dat die advertensie uiters onsensitief was. […]

Deur | 18 September, 2017|

Groot Of Klein

Een van ons geliefde kinderboekies gaan oor die laaste reus en die laaste dwerg wat op die aarde geleef het. Hulle het saam in ‘n bos gebly, maar moenie dink dat hulle vriende was nie. Dit was ‘n afknouery van die oggend tot die aand. Die reus het graag die dwerg op die toppie van die boom gesit en hom dan ‘n papie gelag as die outjie moes sukkel om af te klim. Die dwerg het weer die reus geknyp as hy slaap en dan lekker gelag as die reus rondsoek na die ding wat hom gebyt het. So kom die twee aartsvyande toe eendag af op ‘n hulpelose klein bruin voëltjie wat op sy rug lê. Hulle bou ‘n nessie en sit hom versigting daarin. Dan dra hulle getrou kos en water aan. ‘n Groot hand en ‘n klein handjie streel hom versigtig. Hulle vergeet heeltemal om mekaar se siele uit te trek, en sien nie eers raak dat die reus krimp en die dwerg groter word nie. Dan, op ‘n dag, maak die pragtige veelkleurige voëltjie sy vlerke oop en vlieg weg. Die twee kyk mekaar in die oë en glimlag. ‘n Sinnelose storietjie? O nee, ons het almal nodig om te groei in sekere opsigte en te krimp in plekke waar ons nog tot oneer van die Vader optree. Met sorg moet ons mos onsself ondersoek en ‘n lyn kry met dit wat Hom behaag. […]

Deur | 17 September, 2017|

Teenoorgesteldes

Opregte volksgenote word so gereeld vals aangekla deur die vyand. Ondervinding toon dat dit gewoonlik aanklagtes is wat die teenoorgestelde is van wat hulle werklik doen. Die aanklagte wat ons ingebring sien word, is sonder uitsondering die enkele punte waarin hy juis nie skuldig is nie. Hierdie teenoorgesteldes kom blykbaar oral in ‘n valse wêreld voor. Die beloftes wat politici maak is altyd vals. Die vooruitskattings vir stabiliteit of ekonomiese groei, sonder uitsondering, die teenoorgestelde. Net so ook kan ons met vrymoedigheid na die breëstroom media se interpretasie van die goeie en die slegte in ons wêreld kyk, en die teenoorgestelde as die waarheid veronderstel. ‘n Goeie voorbeeld hiervan is hoe kommentators gal braak oor Donald Trump. Mens lees deesdae Leopold Scholtz en Max du Preez se artikels vir die komiese waarde daarvan eerder as ontledingsakkuraatheid. Die leuen het so blatant geraak dat die teenoorgestelde deesdae die akkurate weergawe is. Onthou hoe die regses altyd as verkramp uitgemaak is. […]

Deur | 16 September, 2017|