Jeug Probleme

‘n Interessante paar statistieke is deur die Instituut vir Sekerheidstudies bekend gemaak. Dit handel oor die rasdigtheid en die effek daarvan op stabiliteit. Dit is interessant dat die Instituut waarsku hoe drasties die effek van ‘n hoë jeugdigtheid op stabiliteit is. Die rede hiervoor is eenvoudig, ‘n hoë jeugdigtheid hou ‘n onsigbare gevaar in weens die drastiese toename van die getal jong volwassenes. ‘n Groot populasie aanwas veroorsaak dat daar regoor die land baie kinders in die huis is. Dit het nie ‘n onmiddellike effek op statistieke soos werkloosheid en dienste afhanklikheid nie. Wanneer hierdie groot kinderpopulasie dan die tydperk van skoolverlaters betree, is die toetrede tot die werksplek buite proporsie groter as in die verlede. Dit veroorsaak ‘n drastiese toename in werkloosheid, behuisingsaanvraag, diensleweringsaanvraag, voedselproduksie, ens. […]

Deur | 26 September, 2017|Kategorieë: Ander, Belangrike Ontleding, Belangrike waarskuwing, Hoekom Suidlanders, Risiko's in SA|

Die Naweek Se Chaos

Wat ons die naweek gesien het, werp weer nuwe lig op die ongekende vlakke van chaos wat ons gaan sien ontvou wanneer anargie regtig uitbreek. Op ‘n blote gerug dat die Khoisan en ‘n paar ander individue wat nie eers bekend is nie gaan sesseer en ‘n stuk grond wat totale provinsies insluit gaan “vat,” het mense se paniek-metertjies dadelik in die rooi geskiet. Ons monitor daagliks honderde Whatsapp groepe, en noodboodskappe van komende anargie het deur die kuberruimte gegons. Wat ook opvallend was, is hoedat mense in gereedheid gekom en baie van hulle selfs onttrek het as ‘n gevolg van hierdie boodskappe waarvan byna almal sonder naam deurgegee is. ‘n Stemboodskap deur ‘n persoon wat nie sy naam gee nie, en noem dat hy inligting ontvang het wat hy nie kan deel nie, kan ‘n onttrekkingsinstruksie gee en almal spring orent. […]

Sesseringsaksie

Die Khoisan, in samewerking met sekere blanke groeperings, het ‘n sesseringsaksie van stapel gestuur waarin daar wettiglik aanspraak gemaak word op selfbeskikking. Hulle voer aan dat blankes, sowel as die ander inheemse swart stamme die vroegste en enigste aanspraak op ‘n grondgebied het wat min of meer die Kaap provinsies betrek. Alle wettige fases van die proses is nou uitgeput, wat beteken dat ‘n fisiese oorname die enigste oorblywende opsie is. Vanweë die staatsgreep ondertoon van hierdie sesseringsaksie, en ook weens die rigiede mandaat van die Suidlander Noodplan, kan ons op geen manier betrokke wees by hierdie sesseringsinisiatief nie. Indien dit ‘n projek sou wees waarby Suidlanders geimpliseer word om sodoende vervolging te bewerkstellig, sou dit die Suidlander Noodplan inisiatief blootstel aan iets wat ons geen aandeel of mandaat oor het nie. […]

Deur | 22 September, 2017|Kategorieë: Ander, Belangrike Kennisgewing, Belangrike waarskuwing, Hoekom Suidlanders, Politiek, Risiko's in SA|

Weste Gedemoniseer

Daar is besig om ‘n skeiding te kom tussen hoe verskillende volke hanteer word. Daar is baie duidelike demonisering teen die Weste aan die gang. Dit is deesdae selfs ooglopend vir die polities korrekte liberales hoe verskillend blanke misdaad teen swartmense hanteer word in vergelyking met swart misdaad teen blankes. Ons sien dit wêrelwyd. Die taxi maatskappy Uber het sopas ‘n bemarkingsveldtog in Indië geloods. In hierdie advertensie vra hulle mans om hul vrouens ‘n dag af te gee uit die kombuis. So bied hulle ‘n afslag vir die taxi’s om wegneem etes af te lewer. ‘n Oulike advertensie. Kort na die vrystelling van hierdie advertensie is Uber aangekla van seksisme en diskriminasie teen vrouens deur te insinueer dat hulle in die kombuis is. Uber het dadelik gereageer en onvoorwaardelik omverskoning gevra.  Uber sê dat die advertensie uiters onsensitief was. […]

Teenoorgesteldes

Opregte volksgenote word so gereeld vals aangekla deur die vyand. Ondervinding toon dat dit gewoonlik aanklagtes is wat die teenoorgestelde is van wat hulle werklik doen. Die aanklagte wat ons ingebring sien word, is sonder uitsondering die enkele punte waarin hy juis nie skuldig is nie. Hierdie teenoorgesteldes kom blykbaar oral in ‘n valse wêreld voor. Die beloftes wat politici maak is altyd vals. Die vooruitskattings vir stabiliteit of ekonomiese groei, sonder uitsondering, die teenoorgestelde. Net so ook kan ons met vrymoedigheid na die breëstroom media se interpretasie van die goeie en die slegte in ons wêreld kyk, en die teenoorgestelde as die waarheid veronderstel. ‘n Goeie voorbeeld hiervan is hoe kommentators gal braak oor Donald Trump. Mens lees deesdae Leopold Scholtz en Max du Preez se artikels vir die komiese waarde daarvan eerder as ontledingsakkuraatheid. Die leuen het so blatant geraak dat die teenoorgestelde deesdae die akkurate weergawe is. Onthou hoe die regses altyd as verkramp uitgemaak is. […]

Deur | 16 September, 2017|Kategorieë: Ander, Belangrike Ontleding, Belangrike waarskuwing, Hoekom Suidlanders, Internasionaal, Politiek|

Stil Voorkoms

Dit is interessant om te sien hoe belangstelling en inskakeling by die Suidlander Noodplan inisiatief by tye drasties toeneem en in ander tye weer taan. Wanneer sigbare gewelddadige protes en ander onseker tye soos dreigende massa aksies rugbaar raak, neem inskakeling by die Noodplan drasties toe. Wanneer dinge op die oog af kalm voorkom, neem [...]

Deur | 13 September, 2017|Kategorieë: Belangrike Ontleding, Belangrike waarskuwing|

Voorbereiding Teen Geweldsmisdade

Ons sien oor die afgelope weke dat daar ‘n drastiese toename is in plaasmoorde asook ander geweldsmisdade. Alhoewel hierdie voorkoms van geweld teen ons mense skokkend is, moet ons hierdie toestande dalk tot ons voordeel gebruik. Deur u en u familie op te skerp om geweldsmisdade te voorkom, kan u uself en u geliefdes moontlik in die posisie plaas wat hulle in komende anargietye kan red. Sien dit as voorbereiding vir self nog meer gewelddadige tye in die toekoms. Algemene beginsels om by u familielede in te skerp, sluit in: […]

Die Noodplan

Die Suidlander Noodplan inisiatief is ‘n Burgerlike Verdedigingsorganisasie en volg akkuraat die riglyne wat vir sulke organisasies voorgelê word deur die Internasionale Humanitêre Reg. Dit beteken dat ons kies om hierdie regsraamwerk te gebruik in die keuse van optrede tydens uitvoering van die Noodplan. Dit is soos ‘n motoris wat kies om die verkeerswette te eerbiedig wanneer hy of sy bestuur. Dit maak hom nie deel van die verkeersafdeling of die staat nie, maar is eenvoudig ‘n keuse om ‘n sekere stel reëls nie te oortree nie. Hoekom is dit belangrik? U kan self sien hoe die blanke Westerling internasionaal as die gemeenskaplike vyand geetiketeer word. Daar is ‘n konstante aanslag teen blankes wêreldwyd. Vir daardie rede is dit veilig om te aanvaar dat blanke Suid Afrikaners in ‘n Suid Afrikaanse Arabiese Lente as die aggressor bestempel sal word. […]

Deur | 23 Augustus, 2017|Kategorieë: Ander, Belangrike Kennisgewing, Belangrike waarskuwing, Beplande Rewolusie, Hoekom Suidlanders|

Kruitvat

Ons kry somtyds interessante navrae. Onlangs het ‘n paar mense genoem dat dit voorkom asof onstabiliteit stelselmatig toeneem eerder as ‘n komende uitbarsting van anargie. Daar is selfs mense wat hierdie argument gebruik om nie meer voor te berei nie, aangesien dit dan ‘n teken is dat grootskaalse anargie nie te wagte is nie. Dis ‘n uiters roekelose en onlogiese siening. Natuurlik gaan dinge stelselmatig agteruit. In ‘n land soos Suid Afrika bereik agteruitgang ‘n versadigingspunt waarin die een diens wat noodsaaklike lewensmiddele verskaf, die ander laat begin ineenstort. Daardie vlak van ineenstorting gebeur dan so vinnig dat dit byna eensklaps gebeur. Kom ons noem ‘n paar voorbeelde van hoe hierdie proses ‘n drastiese versnelling ondergaan. […]

Versprei U Risiko

Die volgende vers gee mens baie insig wanneer ons in terme van voorbereiding vir komende anargie dink. Prediker 11: 2 “Hou jou besittings op sewe, selfs ag plekke, want jy weet nie watter teëspoed oor die land kan kom nie.” ‘n Vlugtelingsituasie is onvoorspelbaar, daar is soveel aspekte wat nie bereken kan word nie. Gaan u uit u dorp of stad kan kom met al u voorbereiding? Gaan u voertuig die volle roete kan ry? Gaan u genoeg brandstof hê? Hoe groot teiken maak u voorbereiding van u wanneer ander vlugtelinge vir dae sonder kos en water is? Al hierdie vrae laat mens wonder of u voorbereiding ooit beskikbaar gaan wees en end-uit die basiese lewensmiddele vir u familie kan verskaf. Aangesien die toestande en situasies waarmee u gekonfronteer gaan word, nie bereken kan word nie, is dit noodsaaklik dat daardie risikos deeglik versprei word. […]